Vernissage: 24. Februar 2012, 20 UhrAusstellung dauert: 24.02. - 10.03.2012

Phantasmatic Journeys
This exhibition is a presentation of selected artworks of the atrists cooperating professionally with the Academy of Fine aAts in Lodz. The artists are using their artistic experiences in various fields of visual arts in teaching at the Department of Multimedia. The variety of techniques, themes and experiences is a great value, allowing an active answer to the processes occuring in contemporary arts and culture, of which the basic characteristics is flow and variety. It seems obvious, that the methaphor of the situation in which contemporary artists are now, is a journey into the unknown, along which they can only count on themselves.

Marek Domański

Podróże fantasmagoryczne
Wystawa jest prezentacją wybranych dzieł artystów związanych zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Twórcy swoje artystyczne doświadczenia w różnych dziedzinach sztuk wizualnych starają się spożytkować w procesie dydaktycznym w Katedrze Multimediów. Różnorodność technik, tematów i doświadczeń, stanowi wyjątkową wartość, pozwalającą na aktywną odpowiedz na procesy zachodzące we współczesnej kulturze i sztuce, której podstawową cechą jest płynność i różnorodność.
Oczywiste wydaje się, że metafora sytuacji, w której znajdują się współcześni artyści jest podróżą w nieznane, w której każdy może liczyć tylko na własne siły.

Marek Domański


Grzegorz Przyborek, Tryptyk ze szczurami, pigment print on archive paper, 2011"Phantasmatic Journeys"

Artists: Anna Bąk, Dagmara Bugaj, Joanna Chudy, Marek Domański, Piotr Gryz, Tomasz Kawełczyk, Lesław Miśkiewicz, Jacek Nowotarski, Łukasz Ogórek, Grzegorz Przyborek, Krzysztof Rynkiewicz, Dominika Sadowska
home